Kontakty

Riaditeľka DeD: Psychlóg DeD:
Mgr. Ing. Katarína Volfová Mgr. Ján Jurášik
Mgr. Martina Hubačová
Adresa: ul. Moyzesova 39 Adresa: ul. Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa 968 01 Nová Baňa
Telefón: 045 / 243 30 23 Telefón: 045 / 243 30 21
Mobil: 0917 / 699 008
Mail: riaditel@dednb.sk Mail: psycholog@dednb.sk
Ekonómky: Sociálne pracovníčky:
Iveta Búryová
Mgr. Ľubica Zimmermannová
Adriana Kôpková
Mgr. et. Mgr. Ivana Gregušová - vedúca ÚSoD
Katarína Škvarková - koordinátorka CPPR
Mgr. Katarína Wolfová
Adresa: ul. Moyzesova 39 Adresa: ul. Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa 968 01 Nová Baňa
Telefón: 045 / 243 30 22
045 / 243 30 26
Telefón: 045 / 243 30 24
045 / 243 30 25
Mobil: 0917 / 699 007
Mail: ekonom@dednb.sk
ekonom2@dednb.sk
pam@dednb.sk
Mail: socialne@dednb.sk
cppr@dednb.sk
Špeciálny pedagóg: OZ- PRIATELSTVO:
Mgr. Mária Vozárová predseda: Júlia Víglaská
Adresa: ul. Moyzesova 39 Adresa: ul. Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa 968 01 Nová Baňa
Telefón: 045 / 243 30 21 Telefón:
Mail: specialny.pedagog@dednb.sk Mail: oz-priatelstvo@dednb.sk
Samostatná skupina A Samostatná skupina B
Adresa: ul. Nálepkova 13 Adresa: ul. Nemocničná 8
968 01 Nová Baňa 968 01 Nová Baňa
Mobil: 0918 / 793 728 Mobil: 0905 / 699 005
Mail: a-skupina@dednb.sk Mail: b-skupina@dednb.sk
Samostatná skupina C Samostatná skupina D
Adresa: ul. Moyzesova 39 Adresa: ul. Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa 968 01 Nová Baňa
Mobil: 0905 / 699 006
Mobil: 0905 / 699 100
Mail: c-skupina@dednb.sk Mail: d-skupina@dednb.sk

Sídlo Detského domova

Kontakt
Detský domov
Ul. Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa

Kontaktujte nás

Úvod   |   O nás   |   Aktivity   |   OZ Priateľstvo   |   Pomáhajú nám   |   Galéria   |   Kontakty
© 2020 Detský domov Nová Baňa