História

História DeD Nová Baňa

Detský domov v Novej Bani začal písať svoju históriu v roku 1940. Pri jeho založení stál Štefan Hudec, vtedajší tajomník a verejný poručník v okrese. Na samom začiatku bolo umiestnených do detského domova 9 detí no koncom roka 1940 bolo v detskom domove už 22 detí. Dňa 20.12.2011 bolo do kmeňovej knihy zapísané dieťa pod poradovým číslom 1 586. Na prvý pohľad je to len číslo, štatistický údaj. Až keď sa zamyslíme, uvedomíme si, že keby sme každý životný príbeh a osud ktorý je v tomto čísle zašifrovaný položili na papier, vzniklo by naozaj úžasné a rozsiahle literárne dielo. Ale žiaden ani ten najúžasnejší román nedokáže zachytiť život v jeho pestrosti a rozmanitosti.

Za obdobie svojej existencie prešiel detský domov mnohými zmenami. Menili sa zriaďovatelia, upravovali a prestavovali sa priestory, menila sa kapacita zariadenia, organizačná štruktúra, a najmä metódy výchovy a starostlivosti o deti.

Detský domov bol dlhé obdobie školským zariadením, od roku 1996 patrí do rezortu sociálnych vecí a rodiny. Od 1.7.2011 je zriaďovateľom Detského domova v Novej Bani Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

O nás

Aktivity

Galéria

Úvod   |   O nás   |   Aktivity   |   OZ Priateľstvo   |   Pomáhajú nám   |   Galéria   |   Kontakty
© 2020 Detský domov Nová Baňa