OZ Priateľstvo

OZ Priateľstvo

Pri Detskom domove v Novej Bani pôsobí Občianske združenie PRIATEĽSTVO. Toto OZ pracuje pri detskom domove 18 rokov. Členom OZ sa môže stať každá fyzická osoba po vyplnení prihlášky. Každý z členov OZ má právo spolurozhodovať o čerpaní a využití finančných prostriedkov, ktoré OZ vlastní. Cieľom OZ je podporovať činnosť Detského domova v Novej Bani (DeD) najmä:


  • pomocou pri obohacovaní výchovného procesu,
  • podporou pri modernizácii a zabezpečení vybavenia DeD technikou a pomôckami,
  • financovaním tuzemskej prípadne zahraničnej rekreácie pre deti najmä v období letných prázdnin,
  • podporou športových aktivít,
  • poskytnutím materiálnej pomoci mladému dospelému pri jeho odchode z DeD,
  • úhradou cestovných výdavkov spojených s prepravou detí do letných táborov, na kultúrne, športové a súťažné podujatia.

Vďaka dobrým ľuďom, ktorým nie je ľahostajný život a rozvoj detí, ktoré nemajú rodinné zázemie, môžeme vyčariť nejeden úsmev na detskej tvári. Môžeme napĺňať potreby detí a aspoň časť ich želaní a túžob. Ak nám aj vy chcete pomôcť, môžete tak urobiť aj prispením 2% z dane.

Úvod

Kontakt

Kontaktné údaje


OZ PRIATELSTVO pri Detskom domove
ul. Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6857086
oz-priatelstvo@dednb.sk

Číslo účtu: 22330422/0200
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IČO: 35659246
Predseda OZ: Júlia Víglaská
Tajomník OZ: Katarína Wolfová
Pokladník: Marta Ďurčeková
Úvod   |   O nás   |   Aktivity   |   OZ Priateľstvo   |   Pomáhajú nám   |   Galéria   |   Kontakty
© 2020 Detský domov Nová Baňa